Odpady medyczne
Wywóz odpadów

Na czym polega utylizacja odpadów medycznych i dlaczego jest tak ważna?

Powstają w gabinetach medycznych, przychodniach czy szpitalach – odpady medyczne są rodzajem opadów niebezpiecznych. Jak z nimi postępować?

Właściwa gospodarka odpadami to nie tylko lepsza ochrona środowiska, lecz również większe bezpieczeństwo dla człowieka. Dotyczy to nie tylko odpadów wytwarzanych każdego dnia, ale również tych, które są niebezpieczne. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje utylizacja odpadów medycznych, która jest obwarowana odpowiednimi przepisami. 

Odpady medyczne – co to jest?

Pod pojęciem odpadów medycznych znajdują się akie substancje i przedmioty, jakie powstają podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w obiektach medycznych. Takie odpady powstają zarówno w obiektach zaliczanych do lecznictwa zamkniętego, jak i otwartego. Dodatkowo są to odpady, jakie powstają podczas prowadzenia badań, doświadczeń medycznych.

Odpady medyczne uznawane są za odpady niebezpieczne, dlatego utylizacja odpadów medycznych musi przebiegać zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez przepisy prawa. W przeciwnym przypadku odpady te mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie dla człowieka. Przepisem regulującym kwestie utylizacji odpadków medycznych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 102 i 103). 

Dlaczego utylizacja odpadów medycznych jest ważna?

Prawidłowa utylizacja odpadów pochodzenia medycznego jest kluczowa – nie tylko ze względu na fakt, że wytwórca takich odpadów może narazić się na kary, ale również mogą być one niebezpieczne dla środowiska.

Zatem utylizacja odpadów medycznych prowadzona niezgodnie z przepisami może spowodować:

  • zanieczyszczenie środowiska
  • zagrożenie epidemiologiczne
  • zatrucie fauny i flory

Zatem każdy gabinet, szpital, przychodnia muszą pamiętać o tym, jak ważna jest utylizacja odpadów medycznych, a także przestrzegać zasad właściwego zagospodarowania takich odpadków.

Jak utylizuje się odpady medyczne?

Odpady medyczne muszą być umieszczane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w kolorze żółtym albo czerwonym. Pojemniki te są szczelnie zamykane, aby nie można było się do nich dostać. Są to pojemniki plastikowe, co dodatkowo utrudnia wtedy przedostawanie się substancji na zewnątrz.

Pojemniki przekazywane są następnie do firmy, której domeną jest utylizacja odpadów medycznych. W dalszej kolejności zajmuje się ona ich właściwym przetwarzaniem. Jakie metody stosowane są wtedy najczęściej?

Do utylizacji odpadów medycznych stosowane są metody jak:

  • przekształcanie termiczne – spalanie szkodliwych odpadów w specjalnych piecach
  • przetwarzanie mikrofalowe – powoduje wcześniejszą dezynfekcję odpadów
  • autoklawowanie – sterylizowanie parowe
  • dezynfekcja chemiczna – z użyciem chloru albo innych typów odpadków

Utylizacja odpadów medycznych – komu ją powierzyć?

Gdy konieczna jest utylizacja odpadów medycznych, w takim przypadku firmy najczęściej decydują się na nawiązanie współpracy z zewnętrznymi odbiorcami odpadów tego typu. Wtedy można otrzymać kompleksową obsługę, która będzie obejmowała dostarczanie pojemników na odpady niebezpieczne – medyczne, a także ich systematyczny odbiór, gdy będą one już zapełnione. Firma dostarcza wtedy także kompletną dokumentację, jaka jest potrzebna do potwierdzenia właściwego zutylizowania odpadów.

Zatem tylko prawidłowa utylizacja odpadów medycznych jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę dla środowiska naturalnego oraz dla człowieka. Pomoc firmy, posiadającej w tym zakresie duże doświadczenie i nowoczesne zaplecze pozwoli na łatwe spełnienie ciążącego na producencie odpadków obowiązku.

1 Comment

  1. Pracowalam przez jakiś czas w osrodku zdrowia jako pielęgniarka i pamiętam, ze do utylizacji medycznych opadów przykładaliśmy się bardzo. Wszystko miało swoje odpowiednie pojemniki i zwracaliśmy uwagę do którego trafiają odpady komunalne, do którego odpady medyczne.
    Co jakiś czas przyjeżdżała firma oraz odbierała od nas odpady medyczne.

Dodaj komentarz